FOA Århus Seniorklub

FOA Århus Seniorklub aflyser alle arrangementer

For at hæmme Corona-smittens udbredelse holder FOA Århus Seniorklub ingen arrangementer før tidligst efter sommerferien.