Arrangementer
og møder
i FOA Århus

På denne side finder du en række af afdelingens aktiviteter for andet halvår 2019. Du kan også finde aktivitetsoversigten på afdelingens hjemmeside www.foa-aarhus.dk. Du kan bl.a. møde din forbundsformand Mona Striib, et dobbelt foredrag med metrolog Jesper Theilgaard og politiker Jens Joel, høre om pension v/PenSam og komme med på forskellige rundvisninger. Som vanligt viser FOA Cinema nogle gode film og som noget nyt har vi en biografforestilling i Odder.  Vi håber på stor opbakning til arrangementerne.

Kom og hils på Mona Striib, forbundsformanden

Som 18-årig blev Mona Striib tillidsrepræsentant for de ufaglærte på Danfoss i Kolding. Senere besluttede hun, at hun ville arbejde med mennesker og blev hjemmehjælper ved byens hjemmepleje, hvor Mona Striib også var tillidsrepræsentant. Efter flere tillidsposter i FOA Kolding kom Mona Striib til forbundet, hvor hun først var næstformand, og for godt et år siden blev hun så valgt som formand for FOA på landsplan.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Tirsdag 12. november 2019 kl. 19.00-ca. 21.00
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.
Kursus nr.: A12
Tilmeldingsfrist: Fredag 11. oktober

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

"Jeg har aldrig haft en karriereplan. Der blev talt om, hvem der havde lysten og evnerne, og så blev der pludselig peget på mig. Jeg har hele vejen tænkt, at den opgave har jeg faktisk lyst til," sagde Mona Striib i en pressemeddelelse, da hun blev valgt som forbundsformand.

På mødet i FOA Århus vil forbundsformanden fortælle mere om, hvordan hendes arbejdsliv har formet sig. 

Kongresbeslutninger
Mona Striib vil også orientere om de beslutninger, som FOAs kongres til den tid har taget. I oktober 2019 mødes knap 600 FOA-medlemmer til en kongres, der har 4 overordnede temaer:

Tema 1: Løn, ansættelsesvilkår og aftaler
Tema 2: Arbejdsmiljø og arbejdsglæde
Tema 3: Faglig udvikling og uddannelse
Tema 4: Socialpolitisk ansvar

Kongressen vil altså diskutere og beslutte, hvordan FOA på flere forskellige områder bedst arbejder for medlemmernes interesser, og det vil forbundsformanden også sige noget om på mødet.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Klimakrise – hvad går galt, og hvad kan vi gøre?

Ved Jesper Theilgaard, metrolog og Jens Joel, Socialdemokratiets klima- og energiordfører. Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede klimadebat, men er også en fortælling om de muligheder, som forandringerne giver.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Mandag 30. september 2019 kl. 19.00-ca. 21.00
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.
Kursus nr.: A13
Tilmeldingsfrist: Mandag 2. september

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsler om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret.
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur, som er under pres, eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr.
FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at menneskets afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas er den direkte årsag.

CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %.

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Herefter sætter Jens Joel klimakrisen ind i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og præsenterer nogle bud på politiske løsninger. Som Jens skriver på sin hjemmeside: ”Vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne og den sidste, der kan gøre noget ved dem.”

Jens Joel mener, at Danmark skal være et grønt forbillede for verden, som har ren energi, bæredygtig transport og et landbrug, som er i balance med naturen.

Kom og hør mere om klimaforandringerne, og hvad vi gør ved dem.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Kom til møde om din PenSam pension v/PenSam pensionskonsulent

Mødet er for medlemmer mellem 25-58 år.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Torsdag 12. september 2019 kl. 19.00-ca. 21.30
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.
Kursus nr.: A14
Tilmeldingsfrist: Mandag 19. august

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.

På informationsmødet fortæller vi om pensionsordningens indhold og muligheder. Vi sætter fokus på, hvad I skal være særligt opmærksomme på for at få mest muligt ud af pensionen. Hvordan I er dækket af forsikringer, og hvordan man får styr på, om opsparingen til pension er på rette vej.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Jul i Den Gamle By

Rundvisning under titlen ’Julens historie’. På rundvisningen får vi et indblik i julens udvikling over 400 år. Rundt på museet har de indrettet miljøer, hvor vi træder lige ind i julefesten eller forberedelserne til den. Fortællingen begynder i 1600-tallet og slutter i bykvarteret fra 1974.
 • Tid og sted:
 • Information om tilmelding

Tid: Torsdag 28. november 2019 kl. 17.00-ca. 18.00
Sted: Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A15
Tilmeldingsfrist:  Fredag 1. november

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Der er plads til max 20 personer – tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Povertywalk – rundvisning ved en hjemløse, en social udsat eller en tidligere hjemløs

En Povertywalk er en byvandring gennem det moderne Århus. Turen tager ca. 1½ time.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Tirsdag 3. september 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted: Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A16
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 13. august

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Der er plads til max 20 personer – tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Undervejs vil vi få forevist nogle af de vigtigste institutioner, tilbud, steder og mødesteder for de udsatte i Århus. Vores guide er hjemløs, socialt udsat, eller tidligere hjemløs, og vil give os sin personlige fortælling om livet på gaden, med de mange udfordringer det indebærer. Vi vil få rig mulighed for at stille spørgsmål.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Byvandring: Da arbejderne greb magten!

Denne gang skal vi i sporene på en brydningstid, når vi rejser tilbage til Århus i 1920'erne og 1930'erne.
Kom med tilbage til en tid, hvor Århus blev til den by, vi kender i dag.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Mandag 9. september 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted: Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A17
Tilmeldingsfrist: Fredag 16. august

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

"Du aner ikke, hvilken samling slyngler mine gruppefæller er. Jeg har beviser for det." Sådan udtalte borgmester Jakob Jensen. Han blev Århus' første socialdemokratiske borgmester i 1919. En post han bestred i 13 år, og en post, der førte til, at han i sine sidste år ikke havde megen tillid til hverken sine politiske venner eller fjender.

Jakob Jensen var født i 1858 på Helgenæs, og uddannede sig til murer inden han sidst i 1800-tallet kom til Århus. Han blev snart politisk aktiv.

På byvandringen går vi i borgmesterens fodspor, og kigger nærmere på den by, han stod i spidsen for. En by der i årtierne efter 1. verdenskrig var i en rivende udvikling. Undervejs hører vi om havnens udvikling, skolerne i Århus, byens grønne parker, afholdsbevægelsen, om et demokrati der finder sin form, og om politiske magtkampe.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Byvandring: På sporet af kolera, overmoden frugt og løse svin

Byvandringen tager os på sporet af sundhed og sygdom i det gamle Århus. Vi skal rundt til byens hospitaler i 1800-tallet, og undervejs skal vi høre om alt fra badstuer og kønssygdomme til møgbeskidte gader, dårligt drikkevand, kolera og dårekister.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Torsdag 26. september 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted: Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A18
Tilmeldingsfrist: Torsdag 5. september

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Det bliver en tur tilbage til en by, der ikke minder meget om det Århus, vi kender i dag. Omvendt er meget moderne viden baseret på erfaringerne fra 1800-tallet, og vi hører om, hvordan "de gamle dage" er forbundet med vores moderne sundhedsvæsen.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Byvandring: Århus og 1. verdenskrig - i sporene på fattigfolk, gullaschbaroner og revolutionære socialister

I efteråret 2018 er det præcis 100 år siden, at 1. verdenskrig blev afsluttet. Det var fire blodige år i Europa og mange millioner mistede livet. Danmark var neutral igennem krigen, men alligevel mærkede man her til lands - og i Århus - at verden omkring stod i flammer.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid:  Torsdag 24. oktober 2019 kl. 17.00-ca. 18.30
Sted: Mødested og mødetid oplyses i mailen, som vi sender til dig med en endelig bekræftelse på din deltagelse.
Kursus nr.: A19
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 1. oktober

Arrangementet er kun for FOA Århus medlemmer.
Der er plads til max 40 personer – tilmelding foregår efter ’først til mølle-princippet’.

I Århus kunne krigens konsekvenser mærkes i den almindelige hverdag, og på denne vandring skal vi rundt i Århus, og høre om byen og livet som det udspillede sig i efteråret 1918. Undervejs hører vi om fattigfolk og velgørenhed, om slum og bolignød, om den spanske syge, om gullaschbaroner - og om revolutionære socialister, der kæmpede med politiet i byens gader.

I årene der fulgte, rystede byen krigen af sig, men spor og mindesmærker er her stadig. Det kendteste er vel Mindeparken, der blev indviet i 1925, mens monumentet over de godt 4.000 faldne sønderjyder blev indviet knap ti år senere.

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

’Green Book’

En udsmider af italiensk afstamning bliver chauffør for en sort klassisk pianist på en turné gennem sydstaterne i 1960’ernes USA.Bogens titel refererer til en grøn bog, som dengang anviste hvilke hoteller og restauranter, der bød sorte velkommen.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 18.00
Sted: Biffen, Rosensgade 10, Odder
Kursus nr.: A20
Tilmeldingsfrist: Fredag 6. september

Ta' en ledsager med
Du er velkommen til at tage en ledsager med. Sæt blot et flueben ud for "Ønsker ledsager med" i tilmeldingsformularen.

Der er plads til max 118 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Mahershala Ali vandt forrige år en Oscar for bedste birolle i Moonlight og kan opleves i forrygende samspil med Viggo Mortensen.

Drama
Instruktion: Peter Farrelly

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

’Unge Astrid’

Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der noget, som påvirkede hende dybt; en kombination af et mirakel og et uheld, der kom til at forme hendes liv.Det var en hændelse, som gjorde hende til en af de mest nyskabende kvinder i vores tid og til den historiefortæller, en hel verden kom til at elske.
 • Tid og sted:
 • Læs mere om arrangementet
 • Information om tilmelding

Tid: Torsdag 21. november 2019 kl. 19.30
Sted: Biografen Øst for Paradis
Kursus nr.: A21
Tilmeldingsfrist: Onsdag 30. oktober

Ta' en ledsager med
Du er velkommen til at tage en ledsager med. Sæt blot et flueben ud for "Ønsker ledsager med" i tilmeldingsformularen.

Der er plads til max 100 personer – tilmeldingen foregår efter ’først til mølle-princippet’.

Denne fortælling er en fri fortolkning af dengang, en ung Astrid – trods tidens forventninger og religiøse påbud – bestemte sig for at bryde med samfundets normer og følge sit hjerte.

Drama
Instruktion: Pernille Fischer Christensen

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

OBS! Når du har tilmeldt dig arrangementet, får du automatisk på mail en bekræftelse på, at vi har registreret din tilmelding, men vi skal gøre opmærksom på, at du først er endelig tilmeldt, når du efter tilmeldingsfristens udløb får mail fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Syng med i FOA Koret

Både herre- og damestemmer er meget velkomne. Der stilles ingen krav om nodekendskab eller tidligere erfaring med korsang. Hvis du vil vide mere om koret, er du velkommen til at kontakte korleder Lisbeth Frandsen på tlf. nr. 86 14 97 18.
NB! Ønsker du at deltage i FOA Koret, skal du tilmelde dig (også selv om du tidligere har deltaget)
 • Tid og sted:
 • Information om tilmelding

Tid: Koret starter op igen onsdag 4. september kl. 19.00 – 21.30
Sted: Lokalcenter Rosenvang, Vidtskuevej 4, Viby J.
Kursus nr.: A22
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. september

Ved tilmelding skal du bruge dit NemID.
Log ind med eget brugernavn er ikke muligt for nuværende.

Tivoli Friheden i Aarhus

Tivoli Friheden - rabat med LO Plus kort

Køb dine entrébilletter og turbånd med LO Plus rabat!
Gælder også til Halloween og Jul i Friheden.
Gå ind på www.loplus.dk/tivolifriheden og køb billige billetter til Tivoli Friheden.

Juletræsfest i FOA Århus

Juletræsfest for alle medlemmer

Årets juletræsfest afholdes
1. december 2019 kl. 10-12.30
Flere oplysninger kommer senere.