Generalforsamlingsgaranti:

Formanden har ordet

Generalforsamlingsgaranti:

Formanden har ordet

Kan give problemer:

Ny struktur i Sundhed- og Omsorg

Østjyllands Brandvæsen:

Vi stod sammen som TR-gruppe

MSB-centre:

Tillidsrepræsentanter på tværs

Se dagsorden:

Så er der dato for ordinær generalforsamling i FOA Århus