Fagbladet FOA Århus er et fagblad for medlemmer af FOA Århus og andre interesserede.

Vi bringer artikler, reportager, video, foto og relevant information om medlemmer, faggrupper, arbejdsforhold med mere. På denne side finder du alle fagblade fra FOA Århus. Det seneste nummer ligger først. Søg efter artikler eller specifikke fagblade i søgefunktionen.

Næste nummer udkommer februar 2023. Deadline for indlevering af materiale er 1. februar 2023.

Nyt Tema:

Mød en faggruppe i hvert fagblad