Arrangementer
og møder
i FOA Århus

FOA Århus aflyser alle arrangementer

For at hæmme Corona-smittens udbredelse holder FOA Århus ingen fagforeningsarrangementer før tidligst efter sommerferien.