Ordinær generalforsamling hos FOA Århus 2021

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 22. marts 2021. Kandidatforslag til pkt. 8.a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år, skal være afdelingen i hænde senest 22. marts 2021. På grund af Covid19 er det muligt, at generalforsamlingen holdes virtuelt – nærmere informationer om det følger i næste blad. På grund af Covid19 er det muligt, at generalforsamlingen holdes virtuelt – nærmere informationer om det følger i næste blad.

Tid: Torsdag d. 22. april 2021 kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J, mødesalen.

På grund af Covid19 er det muligt, at generalforsamlingen holdes virtuelt – nærmere informationer om det følger i næste blad.

 1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab og rammebudget
  a. Regnskab 2019 og rammebudget 2020
  b. Regnskab 2020 og rammebudget 2021
 6. Beretning – fremtidig virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  a. Valg af afdelingsnæstformand for 4 år
  b. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  c. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år
  d. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
  e. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år
  f. Valg af fanebærer for 2 år
  g. Valg af fanebærersuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
 10. Afslutning