Klub-arrangementer

Klubberne hos FOA Århus har løbende arrangementer. Dem kan du blandt andet læse om her, men flere klubber har også deres egen hjemmeside. Hvis du har behov for at kontakte en af klubberne, kan du se kontaktinformationer her.

FOA Århus

FOA Århus Seniorklub

Gittes monologer

Tirsdag den 2. november kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Sidste tilmelding fredag d. 29. oktober

Oplev Per Højholts berømte monologer om Gittes sjove og indskrænkede opfattelse på livet. Det er Anne-Mette N. N. Jørgensen, der står for oplæsningen. På godt aarhusiansk udtaler Gitte sig bl.a. om sit syn på Nationalbanken, Alperne, Biblioteket, Socialdemokratiet, musikken og naturen. Vi griner fordi vi hurtigt genkender lidt af os selv i monologerne. ”eller er`et måske naboen. Jamen, sån`er ét altså bar`, Susanne”

Forplejning: Kaffe, franskbrød

Pris: 30 kr. 

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Julehygge og JULEBANKO med pakker

Tirsdag den 16. november kl. 13.30.
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Sidste tilmelding fredag d. 12. november.

Forplejning: Glögg, æbleskiver

Pris: 30 kr. 

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Julefrokost med musik

Tirsdag den 7. december kl. 12.00.

Der kommer flere informationer, når vi har fundet et sted, vi kan være.

Pris: Mere information følger. Tilmelding kan kun ske på medlemsmøder.

Klubben for dagplejere

Tag med klubben på Juletur til Egeskov Slot

Lørdag den 27. november 2021
Kl 8.00 fra FOA Chr. X´vej 56-58, 8260 Viby J.

Pris 175,00 kr.

Tilmeldingen starter den 1. november 2021.

Tilmelding på klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Skulle der være medlemmer fra andre faggrupper i FOA, der er interesseret, kan man rette henvendelse til Klubformand Helle Nielsen på tlf. 46973220 eller 29203892.

Jule Bankospil

Mandag, den 22. november 2021 kl. 19.00
Tirsdag, den 23. november 2021 kl. 19.00.

Sted: FOA´s lokaler, Chr. D X. vej 56-58, 8260 Viby J
Dørene åbnes kl. 17.00

Tilmeldingen starter den 1. november 2021.
Tilmelding på klubbens hjemmeside
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne max. 100 personer pr. aften.

Der vil være vand, øl og vin til rådighed.

* bankospillet er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.

MaRen

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i MA-REN

Tirsdag den 14-9-2021 kl 16.00 i kantinen Christian X’s Vej  56-58, Viby J

Dagsorden er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af Forretningsorden
 6. Beretning ved formad Birthe Stilling Lahn
 7. Regnskab ved kasserer Grethe Brøndum
 8. indkommende forslag
 9. Valg
 1. Valg af bestyrelsesmedlem Ann-charlotte Emmertsen for 2 år ( modtager genvalg )
 2. Valg af bestyrelsesmedlem/ kasserer Grethe Brøndum for 2 år ( modtager genvalg )
 3. Valg af billagskontrollant i 1 år Eva Krelling   ( modtager genvalg )

   10.evt.

Tilmelding i forhold til spisning på mail grethebrondum@outlook.dk

Juletur til Irene i Ry

Lørdag den 27-11-21 kl 9.00

Vi skal ned og lave juledekorationer ved Irene i Ry

Kører samlet fra Viby kirke kl 9.00

Derefter skal vi ud og have frokost i Gl. Ry

Pris : 300 kr som mobilepay til 30262673 med oplysning om navn og telefon nr,  samt på mail  grethebrondum@outlook.dk