Klub-arrangementer

Klubberne hos FOA Århus har løbende arrangementer. Dem kan du blandt andet læse om her, men flere klubber har også deres egen hjemmeside. Hvis du har behov for at kontakte en af klubberne, kan du se kontaktinformationer her.

FOA Århus

FOA Århus Seniorklub

Arrangementer

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klubben på mail seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk. Du kan også ringe direkte til formand Kirsten Lind på telefon 6016 0807.

Nytårskur

Tirsdag den 3. januar kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Vi byder velkommen til det nye år med ost/pølse, vin/kaffe. Tag
gerne lidt nytårspynt på og lad os få et par sjove timer.
Musik v. John Møldrup
Sidste tilmelding fredag d. 30. december.

Pris: 30 kr.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Foredrag om H.C. Andersen

Tirsdag den 17. januar kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

EN EVENTYRLIG EFTERMIDDAG

Der kommer en skuespillere og en pianist og opfører små optrin fra flere fortællinger af H.C. Andersen. Rejsende i Eventyr og Viser.
F.eks. Den lille Pige med Svovlstikkerne og mange andre.

Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag d. 13. januar

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Foredrag og film om Hammelbanen

Tirsdag den 7. februar kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

V. bestyrelsesmedlem Sonja Petersen.
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag d. 3. februar

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Fællessang med Niels Adrian

Tirsdag den 21. februar kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Niels Adrian spiller på klassisk guitar og vi passerer gennem mange genrer indenfor musikken og med fællessang.
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag d. 17. februar

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Fortælling om turen til Nordkap

Tirsdag den 7. marts kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Billeder/videoer og fortælling om turen til Nordkap v. Kirsten Lind.
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag d. 3. marts

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Generalforsamling 2023

Tirsdag den 21. marts kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Kom med din mening om, hvad klubben skal lave af arrangementer og byd evt. ind på at komme i bestyrelsen.
Dagsorden udsendes senere.
Forplejning: Smørrebrød
Pris: GRATIS
Der er ikke tilmelding til generalforsamling, men vil du have smørrebrød, bedes du tilmelde dig, senest fredag d. 17. februar.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Hyggemøde med banko og kinesisk lotteri

Tirsdag den 18. april kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Forplejning: Franskbrød

Pris: 30 kr.

Sidste tilmelding fredag d. 14. april

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

1. maj

Mandag d. 1. maj kl. 09.00
FOA Århus, Christian X´Vej 56, 8260 Viby J.

Vi mødes i FOA, Christian X’s Vej, til morgenkaffe, taler, sang og pølser inden vi fortsætter med bus til Hack Kampmanns Plads (DOKK1).

Gratis!

Væksthusene i Botanisk Have

Tirsdag d. 2. maj kl. 13.30
Indgang ved Væksthusene.

Rundtur i Væksthusene og Botanisk Have med guide. Vi bliver opdelt i grupper ift. hvor mange, vi er. Vi slutter med kaffe og kage.
Indgang ved Væksthusene.
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag den 28. april.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Hyggemøde med sang v. Jan Kolling

Tirsdag d. 16. maj kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Jan Kolling synger for. Vi synger populære danske sange fra de sidste 50 år – bl.a. fra Dansktoppen.

Forplejning: Franskbrød

Pris: 30 kr.

Sidste tilmelding fredag d. 12. maj.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Udflugt 2023

Tirsdag d. 30. maj.

Der kommer informationer senere.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Festuge 2023

Lørdag den 26. august – søndag den 3. september

Se programmet på Folkestedets hjemmeside.

Hyggemøde

Tirsdag d. 5. september kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Hyggemøde med sang fra sangbogen og masser af snak efter sommerferien
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag den 1. september

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Sprogforsker Ole Lauridsen

Tirsdag d. 5. september kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

SÅ håber vi, det lykkes, at han kommer!
Forplejning: Franskbrød
Pris: 30 kr.
Sidste tilmelding fredag den 15. september

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Foredrag om Benny Andersen

Tirsdag d. 3. oktober kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Hvem var han egentlig Benny Andersen? Musikalsk foredrag med indlagt sang, anekdoter og fællessang v. Tina Buchholtz
Pris: 30 kr.
Forplejning: Franskbrød
Sidste tilmelding fredag den 29. september

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Foredrag v. Dennis Kristensen

Tirsdag d. 17. oktober kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Tidligere formand for FOA Dennis Kristensen kommer og fortæller om, hvad livet går med, efter han stoppede som formand.
Pris: 30 kr.
Forplejning: Franskbrød
Sidste tilmelding fredag den 13. oktober

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Tiden efter 1945 v. Poul Smedegaard Andersen

Tirsdag d. 7. november kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Musiker og historiefortæller Poul Smedegaard Andersen kommer på besøg.
Pris: 30 kr.
Forplejning: Franskbrød
Sidste tilmelding fredag den 3. november

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Julehygge og JULEBANKO med pakkegevinst

Tirsdag d. 21. november kl. 13.30
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.

Forplejning: Gløgg, æbleskiver og kaffe

Pris: 30 kr.

Sidste tilmelding fredag d. 17. november

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

julefrokost 2023

Tirsdag d. 5. december kl. 13.30

Der kommer nærmere besked om, hvor den afholdes og hvad det koster.

Tilmelding her på mail: seniorklub@foa-aarhus-seniorklub.dk

Klubben for dagplejere

MaRen

Indkaldelse til generalforsamling i MA-REN mandag den 20. februar 2023 kl. 16 i kantinen hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning v/formand Birthe S. Lahn
7. Regnskab v/kasserer Grethe Brøndum
8. Indkomne forslag
a. Donation til sygehusklovnene
b. Nedlæggelse af klubben MA-REN, da bestyrelsen ikke ønsker at fortsætte
9. Valg
a. Såfremt pkt. 8.b. ikke vedtages skal der ske valg af ny bestyrelse
10. Eventuelt

Tilmelding senest 10. februar 2023 kl. 12, af hensyn til forplejningen – tilmelding på mail til grethebrondum@outlook.dk
Regnskab og bilag ligger fremme til gennemsyn fra kl. 15.30

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i MA-REN Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 16 i kantinen hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Nedlæggelse af MA-REN
6. Eventuelt

Tilmelding senest 28. februar 2023 kl. 12, af hensyn til forplejningen – tilmelding på mail til grethebrondum@outlook.dk

Social- og sundhedshjælper klubben

Der indkalders hermed til ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere d. 28. februar 2023 kl. 17.00 hos FOA Århus, Christians X’s Vej 56, Viby J.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning
6. Regnskab
7. Budget til orientering
8. Ændring af klublove
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg:
A. Formand – (Laila Mikkelsen – modtager genvalg).
B. Bestyrelsesmedlem – 2 år (Lone Krogh- Hansen – modtager ikke genvalg)
C. Bestyrelsesmedlem – 2 år (Viki Kjær Kusk – modtager genvalg)
D. Bilagskontrollant – 2 år (Lisbet K Jensen – modtager genvalg)
E. Bilags kontrollant suppleant – 1 år (Gitte Roenborg – modtager genvalg)
F. Valg af faggrupperepræsentanter:
G. En for Hjemmehjælperne for 2 år – (verkant)
H. En suppleant for Hjemmehjælperne for 2 år – (verkant)
I. En for Social og sundhedshjælpere 2 år – (Gitte Schneider– modtager genvalg)
J. En suppleant for Social og sundhedshjælperne for 2 år – (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg)
K. Valg til sektorbestyrelsen:
L. Bestyrelsesmedlem for Hjemmehjælperne for 2 år (Britha Lund Sørensen opstiller)
M. Bestyrelsessuppl. (verkant).
N. Bestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne for 2 år – (Gitte Schneider – modtager genvalg) og bestyrelsessuppl. for 2 år – (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg)
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.
13. Afslutning.

Ifølge lovene skal kandidat forslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til faggruppeklubben, Christians X’s vej 56 – 58, 8260 Viby J.,
Senest den 14. februar 2023

Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde
Senest 20. februar 2023

Tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til traktementet,
Senest 20. februar 2023 til Faggruppeklubben
via klubbens hjemmeside: www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk

Assistentklubben

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDER KURSUS I NADA (ØREAKUPUNKTUR)

Kurset er et diplomgivende kursus i NADA-metoden. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendte af NADA International og udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur internationalt.
Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis.

Kursisterne lærer enkelte supplerende punkter til NADA-metoden. Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning. Deltagerne skal træne Stikteknik på hinanden. Det er en betingelse at Kursisterne deltager i hele undervisningen for at opnå diplom. Al undervisningsmateriale er på dansk og udleveres på kurset.

Læs mere på www.nada-danmark.dk

Tid: Kurset afholdes den 16, 17 og 18. januar 2023 Fra kl. 8.30 – 16.30 og den 4. dag er den 27. marts 2023.

Sted: Kurset afholdes i FOA Aarhus, Christian X Vej 56-58, 8260 Viby J.

Tilmelding til : Kontakt@assistentklubben.dk
Husk at oplyse:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato (DD.MM.AAAA)
 • Hjemadresse, telefonnr., og mailadresse
 • Faggruppe og Arbejdssted

Seneste deadline for tilmelding:
Kurset er for 14 deltagere og ved mere end 14 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 5. januar 2023, af hensyn til dem som skal søge ferie, afspadsering Eller tjenestefri.

Klubben dækker ikke dagslønstab.

Egen betaling:
Der er en egenbetaling på 1350,- kr. som skal betales umiddelbart efter at du får meddelelse om, du er optaget på kurset (kort tid efter deadline).

Medlemmer af FOA Psykiatri:
Hvis du arbejder i psykiatrien, har du mulighed for at deltage, hvis der er ledige pladser og er du medlem af FOA-psykiatri, betaler du det fulde beløb på kr. 2500,- men kan søge tilskud via psykiatriklubben.

Forplejning:  Klubben sørger for fuld forplejning under kurset.

KURSUS/Oplæg: Sags-supervision i forhold til samarbejdet omkring den Multikomplekse borger!

Formål: Aftenen bygger på et kortere oplæg – og så efterfølgende fælles sags-supervision på 1-2 udvalgte cases, som I som deltager har medbragt (casene anonymiseres). Der arbejdes under fælles tavshedspligt.

Ud fra disse cases drages meta -læring i forhold til andre lign. cases.

Der trænes desuden metodisk Kollegial Sparring med afsæt i de øvrige medbragte cases.

 Metoderne kan tages i anvendelse i korte møder i eget hjemme team.

Tid: Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 18-21

Tilmelding til : Kontakt@assistentklubben.dk
Husk at oplyse:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato (DD.MM.AAAA)
 • Hjemadresse, telefonnr., og mailadresse
 • Faggruppe og Arbejdssted

Underviser:
Bente Hangaard er uddannet sygeplejerske. Hun er ejer af firma Team-Well, hvor hun har praktiseret Sags-supervision og tema-oplæg på deltid i mere end 20 år.  Samtidig har hun en deltids-stilling på SOSU Østjylland.

Sidste frist for tilmelding, er den torsdag den 12. januar 2023. bliver du forhindret i at deltage, kontakt da venligst klubben for afbud, så en kollega kan få din plads.

Kurset afholdes i lokale D+C, i FOA Århus, Chr. Den X´vej56-58, 8260 Viby J. Du vil få en bekræftelsesmail fra klubben, når du er optaget på kurset – senest den 17. januar 2023.

Der serveres kaffe/the med sandwich og frugt.

Kursus I Osteoporose

Formål: At social- og sundhedsassistenter får opdateret den sidste nye viden om sygdommen.

Tid: 1. marts 2023 18.00-21.00

Tilmelding til : Kontakt@assistentklubben.dk
Husk at oplyse:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato (DD.MM.AAAA)
 • Hjemadresse, telefonnr., og mailadresse
 • Faggruppe og Arbejdssted

Kursusindhold:
Osteoporose er ikke blot en naturlig følge af aldring, men en sygdom der kan:

 • Forebygges
 • Opspores
 • Behandles
 • Behandling betaler sig!


Underviser:
Overlæge Eva Ebbehøj, ved Hormon og knoglesygdomme Aarhus Universitets Hospital. Kurset er gratis for betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. – Der udstedes kursusbevis til deltagerne.

Sidste frist for tilmelding:
Er den 17. februar 2023. Bliver du forhindret i at deltage, kontakt da venligst klubben for afbud, så kollega eventuelt kan få din plads. Kurset afholdes i mødesalen i FOA Chr. Den X´vej 56-58, 8260 Viby J       

Du vil få en beskæftigelses mail fra klubben, når du er optaget på kurset – senest den 20. februar 2023.

Der serveres kaffe/the med brød og frugt

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT KLUBBEN INVITERER TIL STUDIETUR TIL BELGIEN & HOLLAND FORÅR 2023

Sted: Holland og Belgien i fælles bus med diverse planlagte ture. Læs mere i programmet her (åbner i nyt vindue eller downloader til mobil)

Tid: Fra mandag d. 24. april til fredag d. 28. april.

Pris pr. person: 3.700, – kr.

• Tilmelding: På mail til kontakt@assistentklubben.dk senest den 3. januar 2023 og er bindende.

 • Fulde navn
 • Fødselsdato (DD.MM.AAAA)
 • Hjemadresse, telefonnr., og mailadresse
 • Faggruppe og Arbejdssted

Klubbens konto oplysninger tilsendes efter endt tilmeldingsfrist, og senest den 6. januar 2023, da der sker lodtrækning ved for mange tilmeldinger.
Depositum 1.500 kr. betales senest den 11. januar samt Restbeløb 2.200, – kr. indbetales senest 13. februar 2023.

I prisen er inkluderet: bustransport, dansktalende rejseleder, 4 overnatninger på turisthoteller, indkvartering i delt dobbeltværelse m. bad/toilet, morgenmad & aftensmad x 4, besøg/udflugter iht. program, bidrag til Rejsegarantifonden.

I prisen er ikke inkl.: frokoster, drikkevarer, entreer, besøgsgebyr, enkeltværelsestillæg, forsikring

Medlemmer af FOA Psykiatri:
Hvis du arbejder i psykiatrien, er du medlem af FOA-psykiatri, betaler du det fulde beløb på kr. 5.200, – men kan søge tilskud via psykiatriklubben.

SPORVEJS-PENSIONISTERNE

Hvis du har været ansat ved Aarhus Sporveje, og er pensionist eller efterlønner, kan du blive medlem af Sporvejspensionisterne, og det uanset om du har været chauffør eller du har haft en anden stilling.

Klubbens formål er, at samle alle pensionerede og efterlønnere M/K og enker til festlige og kulturelle sammenkomster.

Vi mødes torsdage i ulige uger fra kl. 12.30 på Skovvangsvej 127.

Vores aktiviteter er fx bankospil, foredrag, underholdning, udflugt en gang årligt, bowling en gang årligt, forskellige spil som dart, stigegolf og minigolf (disse 3 spil køres samme dag), sommerfest og julefrokost. Og så har vi en årlig generalforsamling i januar.

Skulle noget af ovennævnte have din interesse så kontakt formanden Niels Carlsen, enten på tlf. 40576407 eller mail til Niels Carlsen marnica75@gmail.com