FOA Århus medlemmer skal have et lønløft

Af: Anders Schou-Hedegaard

OK21 rejser spørgsmålet om, hvordan FOAs faggrupper får gjort op med mange års ulighed.

FOA Århus medlemmer fik en ny overenskomst i foråret 2021. 68 procent stemte ja blandt de FOA Århus-medlemmer, som afgav deres stemme, da FOA Århus-medlemmerne kunne tage stilling til OK21-resultaterne. Over halvdelen af de stemmeberettigede 54,5 procent deltog.

– Men OK21 har efterladt store spørgsmål, som 2022 skal besvare, understreger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Hun peger på, at de kvinde-dominerede faggrupper af historiske årsager halter bagud, når det gælder løn, og at det rammer mange af FOAs medlemmer.

Lønstrukturkomité

En lønstrukturkomité undersøger nu lønudviklingen i den offentlige sektor, og den skal komme med en rapport, inden 2022 er gået.

– Her er det afgørende, at rapporten anerkender, at de kvinde-dominerede faggrupper skal have rettet op på mange års uretfærdig lønudvikling, mener Inge Jensen Pedersen, som også lægger vægt på, at faggrupperne bliver løftet fra bunden.

– Der er et solidarisk princip, som også i mange år har været dominerende, når vi i FOA Århus har forhandlet lokalløn, siger hun.

Inge Jensen Pedersen forklarer, at når de kvinde-dominerede faggrupper skal løftes solidarisk, så sker det enklest, hvis alle faggrupper får den samme lønstigning i kroner og øre. Så stiger de lavestlønnede relativt set mest. Omvendt stiger de højest lønnede mest, hvis lønstigninger bliver givet med samme procentsats til alle.

Lige om lidt – i marts 2022 – starter FOA på landsplan en lønkampagne, som skal køre helt frem til OK24 og forklare befolkningen, hvorfor FOAs medlemmer fortjener mere, end de får i dag.

Aftale for ambulancereddere

Ambulanceredderne er en ny faggruppe i FOA Århus, og FOA, 3F og Region Midtjylland har aftalt, hvordan overgangen skal ske for redderne, når Region Midtjylland overtager ambulanceberedskaber fra private firmaer.

Regionen har overtaget ambulanceberedskabet i blandt andet Århus og også flere andre steder, f.eks. i Horsens. Ambulanceredderne skal så ikke længere arbejde efter 3F’s overenskomst med private firmaer som Falck og Responce, men i stedet efter FOAs overenskomst med regionerne.

Overgangsaftalen handler blandt andet om løntillæg, ansættelsesanciennitet og to pauser. Samtidig har FOA og Region Midtjylland aftalt at forhøje et løntillæg i en allerede indgået lokalaftale.

Det er FOA Århus, som har forhandlet aftalerne på vegne af de midtjyske FOA-afdelinger.

– Og vi har i det hele taget et godt samarbejde med FOA-afdelingerne i Region Midtjylland, siger Inge Jensen Pedersen.

Corona-aftaler

Corona-situationen har ført til flere lokale aftaler. På det regionale område var FOA Århus med til at forhandle, hvordan midlerne i den såkaldte vinterpakke skulle fordeles, så hospitalerne kunne fastholde personale og styrke deres aktivitet.

I forhold til Aarhus Kommune har fagforeningen forhandlet en rådighedsaftale, hvor personalet har fået et pænt beløb for at stå til rådighed, så vagtplanerne lettere kunne hænge sammen.

Flere ledere

I Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg er der kommet flere ledere, da plejehjemmene har fået viceforstandere, og en del af dem er FOA Århus medlemmer.

– Og nu er vi i gang med at forhandle en forhåndsaftale, der gælder lederlønninger sammen med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd og ergo- og fysioterapeuterne, siger formanden for Social- og sundhedssektoren Jette Ohlsen.

Jette Ohlsen, formand for Social- og sundhedssektoren, FOA Århus