Ordinær generalforsamling FOA Århus 2022

Tilmelding til generalforsamlingen foregår gennem "FIU" HER og er alene af hensyn til forplejning.
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 7. april 2022 kl. 18.00

Dagsorden:

 1.    Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 1.    Godkendelse af forretningsorden
 2.    Godkendelse af dagsorden
 3.    Valg af stemmeudvalg
 4.    Regnskab 2021 og rammebudget 2022
 5.    Beretning – fremtidig virksomhed
 6.    Indkomne forslag
 7.    Valg  
  1. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  2. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 8.    Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 9.    Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 10.    Eventuelt
 11.    Afslutning

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 8. marts 2022.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist mandag den 4. april 2022

Tilmelding er alene nødvendig af hensyn til forplejning.