Ordentlige forhold på arbejdet – og efter arbejdet

Af: Anders Schou-Hedegaard

FOA Århus medlemmer har krav på ordentlige arbejdsforhold og tryghed.

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen peger på, at flere af FOAs fagområder befinder sig i en ond cirkel, hvor manglen på faglært arbejdskraft øger arbejdspresset, fordi det er svært at finde og ansætte tilstrækkeligt mange uddannede kollegaer. Det betyder så, at færre kan holde til fuld tid, at flere bliver nedslidte, og at det bliver sværere at fastholde folk.

– Og det forstærker jo alt sammen problemerne, forklarer hun og foreslår flere ting, der kunne bidrage til at sætte gang i en god cirkel.

– Arbejdsgiverne kunne for eksempel fastansætte deres løst ansatte medarbejdere, det ville give mere stabilitet, siger Inge Jensen Pedersen, som også mener, at arbejdsgiverne ofte er for hurtige på aftrækkeren, når de fyrer syge medarbejdere. Arbejdsgiverne ville kunne fastholde flere, hvis de var mere tålmodige og tog mere hensyn til medarbejdernes situation.

– Hvis man mangler arbejdskraft, skal man undgå at fyre de ansatte, man allerede har. Og hvis man kræver, at alle hele tiden skal kunne yde 110%, så bliver det svært at få ansatte nok, understreger Inge Jensen Pedersen, som også mener, at arbejdsgiverne bør oprette flere uddannelsespladser.

Inge Jensen Pedersen, formand, FOA Århus

"Samfundet bør have råd til dagpengeforbedringer, uden at nogle skal opleve dagpengeforringelser"

Inge Jensen Pedersen, formand, FOA Århus

Personalemangel på Samsø

Plejeboligerne Kildemosen på Samsø er et eksempel på en af de mange arbejdspladser, der har manglet personaleressourcer.

– Her har man så den ekstra udfordring, at Samsø jo er et øsamfund, hvor man har sværere ved at tiltrække arbejdskraft fra en anden kommune, forklarer formanden i Social- og sundhedssektoren i FOA Århus, Jette Ohlsen.

Hun peger også på, at plejeboligerne hyppigt har skiftet leder i de seneste år, og at den kommunale forvaltning kunne have understøttet lederfunktionen bedre.

– Nu ser det ud til, at Kildemosen får en erfaren leder, og jeg håber, at det får en god effekt, siger Jette Ohlsen.

Flere uddannede serviceassistenter på AUH

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at hospitalsansatte serviceassistenter skal overtage de rengøringsopgaver, som et privat firma i dag udfører på dele af Aarhus Universitetshospital, AUH. Derfor kommer arbejdet ikke i et nyt udbud, når det private firmas kontrakt udløber i 2023.

– Det er en god beslutning. Det private firmas nuværende ansatte får mulighed for at blive uddannede serviceassistenter og få flere kompetencer, og AUH får en større fleksibilitet, siger formanden for Kost- og servicesektoren i FOA Århus, Ulla Warming.

Ulla Warming, formand, Kost- og servicesektoren, FOA Århus

Flere uddannede i daginstitutionerne

Folketinget har vedtaget minimumsnormeringer for daginstitutionerne og vedtog samtidig, at andelen af uddannet personale ikke må blive mindre.

Det har skabt et behov for flere uddannede medarbejdere, og der er på den baggrund sket flere positive ting på området.
Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge har således besluttet, at kommunen fremover vil ansætte de pædagogiske assistenter, som Børn og Unges institutioner selv uddanner. Samtidig vil Børn og Unge uddanne langt flere pædagogiske assistenter end nu.

Jack Hougård Kristensen, formand, Pædagogisk Sektor, FOA Århus

Formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus, Jack Hougård Kristensen er glad for beslutningen. FOA Århus har nemlig længe arbejdet for, at der skulle ske ændringer på området.

– I dag ansætter Aarhus Kommune kun en meget lille del af de pædagogiske assistenter, som kommunen uddanner, ligesom de pædagogiske assistenter udgør en langt mindre del af daginstitutionspersonalet i Århus, end i kommuner som Skanderborg og Silkeborg, forklarer han.

Aarhus Kommune har også besluttet, at det skal være udgiftsneutralt for de enkelte institutioner, når erfarne pædagogmedhjælpere tager den pædagogiske assistent-uddannelse med merit, ligesom pædagogmedhjælperne skal have deres sædvanlige løn under uddannelsen.

Merit-pædagoger

FOA Århus har endvidere indgået en aftale med Aarhus Kommune om vilkårene for pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere, som vil uddanne sig til pædagoger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie det første år, mens de meritstuderende i de to sidste år studerer to dage om ugen og arbejder de tre. De får fuld løn under uddannelsen og bevarer deres beskæftigelsesgrad.

– Så det er gode uddannelsesvilkår, siger Jack Hougård Kristensen.

Kommunens magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse vil indgå en tilsvarende aftale for uddannelsen til pædagog, og FOA Århus arbejder på, at der også bliver en aftale omkring den pædagogiske assistentuddannelse.

FOA Århus er også i dialog med Samsø og Odder kommuner, når det gælder uddannelse.

– Og de to kommuner er opmærksomme på, at der er to uddannelser på området og ser den pædagogiske assistent-uddannelse, som en del af løsningen, når de skal skaffe uddannet personale, fortæller Jack Hougård Kristensen.

Store ændringer for teknisk servicepersonale

Teknisk servicepersonalet i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg hører ikke længere under de enkelte lokalcentre, men indgår nu i en fælles bygningsafdeling.

– Og her har der været usikkerhed omkring ledelsesstrukturen, men nu er den på plads, og vi håber, det vil fungere, siger formanden for Teknik- og servicesektoren, Bente Mikkelsen, som peger på, at teknisk servicepersonalet ikke har den samme direkte kontakt til en plejehjemsforstander som tidligere.

I forbindelse med strukturændringen har der været rod i de informationer fra Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg, som skulle vise, hvem der er stemme- og opstillingsberettigede ved TR-valgene, og det forsinkede valgene.

I kommunens magistrat for Børn og Unge arbejder teknisk servicepersonalet nu i administrative fællesskaber og er ikke længere tilknyttet en enkelt skole.

– Det er aldrig kommet til at fungere, mener Bente Mikkelsen og nævner som eksempel, at det har været svært for teknisk servicepersonalet at forhandle løn. Deres nærmeste leder har nemlig ingen penge, men skal tilbage til skoleledelserne og hente dem.

– Vi snakker nu med den administrative ledelse om problemerne og prøver at udvikle nogle løsninger, fortæller sektorformanden.

Et andet eksempel er, at teknisk servicelederne har fået en række IT-registreringsopgaver i.f.t. bygningerne, som ikke alle har forudsætningerne for at løse.

– Mange er håndværkere og ikke nødvendigvis IT-nørder, så nu arbejder vi på at sikre, at folk får de nødvendige kompetencer, forklarer Bente Mikkelsen.

Bente Mikkelsen, formand, Teknik- og servicesektoren, FOA Århus

Tryghed

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen lægger vægt på, at medlemmerne kan bevare en ordentlig levestandard, også når de ikke arbejder. Det kan være på grund af arbejdsløshed, sygdom, nedslidning eller fordi de gerne vil have nogle gode år, efter de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Hun er bekymret over, at dagpengene dækker en stadig mindre del af medlemmernes løntab, hvis de bliver ledige.

– I øjeblikket har vi en lav ledighed, men hvis arbejdsløsheden stiger, vil utrygheden være høj, når dækningen er så lav, siger Inge Jensen Pedersen.

Hun er derfor positiv overfor, at regeringen og et folketingsflertal vil forhøje dagpengene ved de første tre måneders ledighed.

– Det er da et skridt i den rigtige retning, selvom der er brug for mere, hvis dækningen skal være i orden, mener Inge Jensen Pedersen.

FOA Århus formand er til gengæld kritisk overfor, at forringelser af de nyuddannedes dagpenge skal betale forbedringen.

– Det er ærgerligt. Samfundet bør have råd til dagpengeforbedringer, uden at nogle skal opleve dagpengeforringelser, siger Inge Jensen Pedersen.

Tidlig pension

Når det gælder mulighederne for tilbagetrækning, så er tidlig pension – også kendt som Arne-pensionen – et fremskridt.

– Tidlig pension kan være en god mulighed, hvis folk har været længe på arbejdsmarkedet og gerne vil på pension lidt tidligere, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Tidlig pension giver nu mulighed for pension et, to eller tre år tidligere end folkepensionen, hvis man har været tilstrækkeligt længe på arbejdsmarkedet.

– Og en del FOA Århus medlemmer vil nok være berettigede til tidlig pension, vurderer Inge Jensen Pedersen.

Hun peger også på, at seniorpension kan være en mulighed for medlemmer, der er nedslidte og derfor har en nedsat arbejdsevne.