Tillidsrepræsentanterne – FOA på arbejdspladserne

Af: Anders Schou-Hedegaard

De ansatte på FOAs områder skal møde deres fagforening og modtage hjælp på arbejdspladsen

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen understreger, at når folk bliver ansat på FOAs områder, så er det afgørende, at en tillidsrepræsentant byder dem velkommen på arbejdspladsen.

– Tillidsrepræsentanten kan så forklare den nye kollega, hvordan lønnen er sammensat, hvad videreuddannelsesmulighederne er, og hvad FOA har gjort for at sikre de ting. Og hvorfor FOA-medlemskab – blandt andet derfor – er vigtigt, forklarer hun.

FOA Århus arbejder stadig med fagforeningens tillidsrepræsentant-aftaler. Det er et arbejde, som har kørt i flere år og fortsætter, da fagforeningen ikke er helt i mål endnu. Overalt er formålet det samme.

– Vi vil gerne have så mange tillidsrepræsentanter som muligt, og at de er så tæt på medlemmerne som muligt, og at så mange medlemmer som muligt har en tillidsrepræsentant, forklarer FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Nære opgaver

Samtidig har FOA Århus arbejdet på at fastlægge, hvilke opgaver henholdsvis tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter skal varetage.

– Tillidsrepræsentanterne bør have de arbejdspladsnære opgaver som sygefraværssamtaler, arbejdstidstilrettelæggelse og også gerne lokallønsforhandlinger sammen med afdelingen, siger Mette Fuglsig Schjødt.

Fællestillidsrepræsentanterne skal så klare opgaver, der går på tværs af arbejdspladserne som for eksempel at arbejde med rekrutteringsproblemer eller sikre uddannelsesmuligheder.

En anden væsentlig arbejdspladsnær opgave er, at tillidsrepræsentanterne skal sikre, at alle ansatte på FOAs områder får forklaret, hvorfor et FOA-medlemskab er vigtigt.

– Arbejdsgiverne kan jo ikke tage FOA alvorligt, hverken i hverdagen eller i en konflikt, hvis vi ikke repræsenterer et flertal af dem, der arbejder på vores områder. Så grundlæggende handler det jo om at sikre muligheden for, at folk i fællesskab kan aftale løn og arbejdsforhold med arbejdsgiverne, så de ikke må nøjes med, hvad de hver især kan opnå alene, fastslår Mette Fuglsig Schjødt.

Mette Fuglsig Schjødt, næstformand, FOA Århus

Hjælp i hverdagen

Og organisering af medlemmer og de andre arbejdspladsnære opgaver hænger sammen:

– Tillidsrepræsentanten skal være FOA på arbejdspladsen. Kollegaerne skal kunne få hjælp hos en tillidsrepræsentant, der arbejder sammen med dem i hverdagen og samtidig både viser og argumenterer for, at fagforeningen er vigtig og kan hjælpe folk, forklarer Mette Fuglsig Schjødt, som understreger, at FOA Århus skal sikre, at tillidsrepræsentanterne har forudsætningerne for at løse deres opgaver.

Aftale i MSO

Et eksempel på en tillidsrepræsentantaftale er fra Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg, hvor FOA Århus har aftalt en ny TR-struktur efter omorganiseringen i magistraten.

Der er 49-52 tillidsrepræsentanter, som maksimalt refererer til to ledere hver. Den enkelte TR refererer kun til ledere fra den samme forvaltning, altså enten fra hjemmeplejen, plejehjemmene eller sundhedsenheden.

For husassistenterne i MSO holder FOA Århus medlemsmøder for at fortælle dem, hvordan de kan få indflydelse under den nye struktur.

Særlig indsats i MSB

FOA Århus gør her i foråret en særlig indsats i forhold til Aarhus Kommunes magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelses borgercentre Syd, Vest og Nord.

– Vi vil afholde medlemsmøder og høre, hvordan situationen ser ud de forskellige steder, og hvad vi kan hjælpe medlemmerne med, og derudfra vil vi afholde tillidsrepræsentantvalg, fortæller Ulla Warming, formand i FOA Århus Kost- og servicesektor.