Formanden har ordet: Kriser afslører sandheder

Af Inge Jensen Pedersen

Det er ikke kun børn og fulde folk, der afslører indlysende sandheder, som ingen alligevel for alvor har villet høre på tidligere. Sådan er det også med kriser, og Corona-krisen er ingen undtagelse.

Fra mange FOA Århus-arbejdspladser får vi meldinger om, at sygefraværet er faldet markant under krisen. Og det er ikke fordi folk har arbejdet hjemmefra, hvor tærsklen for at melde sig syg måske er højere, og hvorfra kollegaer jo heller ikke smitter hinanden. I ældreplejen og på Aarhus Universitetshospital har de ansatte arbejdet under hele Corona-krisen, og på børneområdet var de ansatte blandt de første, som mødte på arbejdspladserne igen.

Det vi hører fra arbejdspladserne er, at der er blevet en langt bedre sammenhæng mellem personaleressourcerne og arbejdsopgaverne. Og at der selvsagt samtidig er et meget større fokus på hygiejne og rengøring.

Begge dele er faktorer, som FOA Århus – og andre fagforeninger for offentligt ansatte – i årevis har understreget er centrale, hvis man vil have et lavere sygefravær blandt de ansatte. Desværre har vi langt hen ad vejen talt for døve øren. Mængden af kvalificeret personale er tværtimod i årevis faldet sammenlignet med arbejdsmængden, og rengøring har været et hyppigt mål for besparelser.

I stedet for arbejdsforholdene har arbejdsgiverne haft fokus på den enkelte syge ansatte, når sygefraværet skulle ned. Så en hær af konsulenter har holdt sygefraværssamtaler med de syge og deres ledere og fagforeningsrepræsentanter, selvom ingen endnu er blevet raske af et møde. Til gengæld er hurtigere fyringer af syge medarbejdere en stensikker vej til en pænere sygefraværsstatistik.  

"I stedet for arbejdsforholdene har arbejdsgiverne haft fokus på den enkelte syge ansatte, når sygefraværet skulle ned."

Men under Corona-krisen har daginstitutionerne fået meget mere personale, så de kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om mindre, adskilte børnegrupper, hyppig afspritning samt rengøring af blandt andet legetøj. I ældreplejen har de haft mere fast personale, og på AUH er arbejdsmængden faldet, fordi hospitalet skulle kunne håndtere en masse corona-patienter, som heldigvis aldrig kom. Overalt har der været et stort fokus på hygiejne.

Og nu får vi altså en masse enslydende meldinger fra FOA Århus-arbejdspladserne, som fortæller, at forandringerne har ført til et meget lavere sygefravær blandt medlemmerne. Arbejdsgiverne har endnu ikke sygefraværsstatistikker, der dækker arbejdspladsernes FOA-faggrupper i hele Corona-perioden, men når de kommer, vil vi selvfølgelig undersøge dem nærmere. Og hvis tendensen holder – og det vil jeg da tro – vil vi naturligvis bruge informationerne overfor arbejdsgiverne.

Det må da være interessant for alle, hvis Corona-krisen har dokumenteret den egentlig ret indlysende sandhed: at ordentlige arbejdsforhold betyder et lavere sygefravær.