Teknisk serviceleder har travlt med corona-renovering

Foto, video og tekst: Peter Justesen

På Tilst skole har corona-krisen betydet, at masser af renoveringsprojekter er fremskyndet og nye sat i gang til glæde for børn og personale, men det har også givet en meget stor ekstra arbejdsindsats for teknisk serviceleder Peter Dehli. Samtidig er han nervøs for sin egen og kollegaernes fremtid.

Peter Dehli har travlt. Meget travlt. I løbet af vores samtale på ca. halvanden time ringer hans telefon mange gange, og flere af hans medarbejdere og eksterne håndværkere kommer ind forbi kontoret med spørgsmål. Han har nemlig siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned d. 11. marts haft mere at lave end han har haft nogensinde før.

Årsagen er simpel. Masser af renoveringsprojekter er blevet fremrykket og påbegyndt under nedlukningen af skolen, og der er også sat nye projekter i gang. Lige nu er der f.eks. omkring 20 eksterne håndværkere i gang på skolen med flere forskellige projekter. Tiltag som både elever og ansatte får glæde af i mange år, men situationen har også betydet, at Peter Dehli skal arbejde hurtigt for at følge med.

– Jeg arbejder 150% af normalen. Udover alle renoveringsprojekter, så har der også i forbindelse med genåbningen været en masse logistik, der skulle på plads, så afstands- og hygiejnekrav kunne opretholdes. Det er så lidt nemmere nu, hvor kravet er sat ned til en meters afstand, og antallet af elever i klasserne er oppe på normal, men det har været en stor opgave også, fortæller Peter Dehli.

Peter Dehli skal lige nu koordinere omkring 20-22 eksterne håndværkeres arbejde på mange forskellige projekter.

Projekter lige nu på Tilst Skole

Svømmehal og vandanlæg renoveres

Stort set alle kold- og varmt-vandsrør på hele skolen skiftes ud

Mindre ombygning af administrations-områder på skolen

Gulve på store områder af skolen skiftes ud

Lofter og belysning i alle lokaler udskiftes

Omklædningsrum moderniseres med nye brusere

Nyt børnehavebyggeri på skolens område sat i gang – forventes færdigt i 2022

Nyt vinduesprojekt til 1.5 mill. kr. fra efteråret

Der arbejdes på at skaffe ca. 2.4 mill. kr. til ny legeplads

Udover skolen og svømmehallen, så har Peter Dehli og hans kollegaer også ansvaret for vedligehold på ni institutioner, der ligger inden for en km fra skolen. En opgave der også tager tid, og selvom han godt kunne bruge lidt flere ressourcer til en enkelt ansat mere, så er det projektledelsen af de mange forskellige opgaver, der betyder, at han må arbejde meget mere end normalt.

Peter Dehli har 3½ teknisk servicemedarbejdere ansat. Den halve ansatte arbejder den anden halvdel af tiden på Sabro Skole. Udover skolen, så skal svømmehallen og i alt ni nærliggende institutioner vedligeholdes.

Lange udsigter

Indtil videre tror Peter Dehli ikke, at arbejdspresset bliver mindre. Flere af projekterne er langvarige, eksempelvis strækker opgaven med at skifte samtlige vandrør sig over minimum et år og opførelsen af den nye børnehave er først færdiggjort i 2022. Derfor vil der fortsat være travlt på Tilst Skole og på mange andre skoler, hvor der også er sat renoveringsprojekter i gang.

– Jeg kommer til at have rigeligt med arbejde lang tid frem i tiden, og det kan vi også godt håndtere, men der skal ikke komme ekstra til. Så bliver der for meget, siger Peter Dehli.

“Jeg vil bare håbe, at man kan se værdien af en serviceleder på baggrund af alt det arbejde, som vi har gjort under corona-krisen og på baggrund af det arbejde, som vi skal lave fremadrettet”

Nervøs for fremtiden

Byrådet vedtog i 2019, at der skulle spares penge på ejendomsvedligehold. Fire mio. kr. i 2020 og fem mio. kr. i 2021 ved at lave ny organisering af ejendomsservice, som det er beskrevet i ”Effektiviseringskatalog – Fælles om nye løsninger” fra 2018.

Effektiviseringskatalog beskriver fire scenarier. Det første indebærer, at teknisk servicelederne oveni deres arbejde med skoler og institutioner også skal stå for ejendomsservice på lokalcentrene i deres områder. Et forslag der giver mere arbejde til den enkelte. Det næste forslag er, at en enkelt teknisk serviceleder, skal have ansvaret for flere skoler og lokalcentre samtidig, hvilket også betyder meget mere arbejde for den enkelte teknisk serviceleder. Det betyder også, at nogle stillinger forsvinder. Det tredje forslag er at samle alle opgaver i en fælles ejendomsservice-administration for hele kommunen. Det har de gjort i Silkeborg, men erfaringerne er ikke gode. Der er ifølge Peter Dehli mange eksempler på dårlig vedligeholdelse og lange responstider på opgaver. Det sidste forslag er at udlicitere hele opgaven til et privat firma.

Sparekataloget peger altså entydigt på mere arbejde til teknisk servicelederne eller på nedlæggelse af deres stillinger, og den udvikling skal stoppes. Det mener formand for Teknik- og servicesektoren hos FOA Århus, Bente Mikkelsen.

– Det må være klart for alle, at teknisk servicelederne er nødvendige for at kunne udfører de opgaver, som der er på skolerne. Under corona-krisen har de ydet en ekstraordinær indsats, og de har masser af arbejde fremadrettet. Derfor vil det være meget problematisk at lave nedskæringer, der efter vores mening giver dårligere service for skoler og lokalcentre, fordi man mister stort set al kendskab til de bygninger, der skal vedligeholdes, siger Bente Mikkelsen.

– Jeg vil bare håbe, at man kan se værdien af en serviceleder på baggrund af alt det arbejde, som vi har gjort under corona-krisen og på baggrund af det arbejde, som vi skal lave fremadrettet, slutter Peter Dehli.