Formanden har ordet:

Vi glæder os til at se jer igen!

De ansatte venter:

Stilhed på sygehuset

FOA-medlemmer hjælper:

Nye tider - nye arbejdsopgaver

Dagplejere og institutioner:

Børneleg med begrænsninger

Ældreområdet:

Sådan er coronasituationen