Plejehjem trækker jobannoncer tilbage

Af: Peter Justesen

Specialplejehjemmet Skovvang hører under Demens Centrum Århus. Plejehjemmet havde ved optælling d. 12. august 10 jobopslag på aarhus.dk/job og ud af dem var de ni annoncer tilbud om deltidsstillinger, selvom Aarhus Kommune i lang tid har fastholdt, at alle stillinger som udgangspunkt skal tilbydes som fuldtidsstillinger.

Det vakte undren hos FOA Århus, da en kort optælling af opslåede stillinger inden social- og sundhedsområdet blev færdig. I alt blev der registreret 74 annoncer med ledige stillinger torsdag d. 12. august, og ud af dem var 33 annoncer tilbud om deltidsarbejde.

– Det er overraskende, når vi nu ved, at både Kommunernes Landsforening og Aarhus Kommune ønsker, at alle jobs som udgangspunkt skal tilbydes på fuld tid, siger næstformand hos FOA Århus Mette Fuglsig Schjødt.

"Vi kan godt se rekrutteringsproblemet, men det giver altså en øget belastning for de faglærte, der skal tage mere ansvar, når de skal undervise og arbejde sammen med ufaglærte"

Mette Fuglsig Schjødt, næstformand, FOA Århus

Forglemmelse

Et hurtigt kig på opgørelsen viser, at især Demens Centrum Aarhus har mange annoncer. 10 i alt – heraf ni med tilbud om deltidsstillinger. Hos Demens Centrum Århus fortæller demensfaglig leder Tina Holm Grove, at det er ren forglemmelse eller en misforståelse. Hun fortæller nemlig, at hun aldrig ser jobopslag, før de bliver annonceret.

– Jeg vil omgående tage op med de relevante ledere, for det undrer mig meget, for vores medarbejder, som lægger stillinger op for lederne, hun ved også godt, at det skal være fuldtidsstillinger, men der er godt nok ferie nu, så jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, der er gået galt, for det er ikke det, vi skal, vi skal søge fuldtidsmedarbejdere, fortæller Tina Holm Grove.

"så er vi nogle gange ude og finde alternative løsninger, og der er de ufaglærte faste afløsere en vigtig del af vores dagligdag"

Tina Holme Grove, demensfaglig leder, Demens Centrum Aarhus

Mange ufaglærte

Der er også mange jobannoncer, hvor der søges efter ufaglærte medarbejdere. I alt 10 ud af 74 annoncer, efterlyste ufaglærte medarbejdere, ofte i deltidsstillinger. Hos Demens Centrum Aarhus forklarer Tina Holm Grove, at det ikke er muligt at få nok faglærte. Skovvangen har mange ufaglærte medarbejdere, og det mener hun er fuldt forsvarligt.

– Ja, det er det. Forudsat at deres oplæring og deres makkerpar-system i hverdagen fungerer, hvilket det heldigvis gør. Hvis du kunne komme med en pose nyuddannede medarbejdere, så ville vi være lykkelige. Men i mangel på det, så er vi nogle gange ude og finde alternative løsninger, og der er de ufaglærte faste afløsere en vigtig del af vores dagligdag på hele ældreområdet i MSO, siger Tina Holm Grove.

Øget belastning af arbejdsmiljøet

Hos FOA Århus er Mette Fuglsig Schjødt godt klar over, at der er problemer med rekruttering, men hun mener også, at der skal være mere fokus på problemet, fordi ufaglærte medarbejdere udgør en øget belastning for hele systemet.

– Vi kan godt se rekrutteringsproblemet, men det giver altså både en øget belastning for de faglærte, der skal tage mere ansvar, når de skal undervise og arbejde sammen med ufaglærte. Det giver også en øget belastning for borgerne og arbejdsmiljøet i det hele taget. Derfor skal der være mere fokus på fastholdelse, og rekruttering bliver ikke nemmere, når man søger ufaglærte til deltidsstillinger, siger Mette Fuglsig Schjødt og slutter med at konstatere, at der som udgangspunkt skal være meget mere uddannelse af ufaglærte, så de kan få et fagligt niveau som enten hjælpere eller assistenter. Sidemandsoplæring er ikke nok.