Formanden har ordet:

Smid ikke de ansatte ud

Rekruttering og fastholdelse:

Mange ledige stillinger inden for social- og sundhedsområdet

SOSU-SKOLEN:

Eleverne tror på fremtiden

Mangel på pædagogisk personale:

Hurtigst flere uddannede i institutionerne

Pædagogiske assistenter:

Sådan gør vi en forskel

Sektorårsmøder:

Tilmeld dig og se dagsordner her