Formanden har ordet:

Ligelønskampen er begyndt

Faggruppeportræt:

Jeg elsker det her arbejde

FOA:

Stort landsdækkende løntræf

Tillidsrepræsentanter:

Det forventer vi af løntræffet

Sektorårsmøder:

I år afholdes de samlet

Arrangementer:

Se kalenderen for efteråret