FOA Århus skal være en stærk og aktiv organisation

Af: Anders Schou-Hedegaard

FOA Århus skal organisere de fleste af de ansatte på de områder, hvor FOA har overenskomst. Kun sådan kan fagforeningen opnå resultater.

Alle FOA Århus medlemmer – og særligt tillidsrepræsentanter og andre valgte til fagpolitiske tillidsposter – har et ansvar for at tilbyde kollegaer et FOA-medlemskab, hvis de arbejder under FOAs overenskomster og ikke er medlemmer.

– Hvis arbejdsgiverne skal tage os alvorligt under en konflikt og i hverdagen, så skal flertallet på FOA-arbejdspladserne være medlemmer af organisationen. Det er så grundlæggende, at det er noget, som vi alle må forholde os til, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

I forhold til tillidsrepræsentanterne har FOA Århus lavet et uddannelsesforløb, der har fokus på organisering. Ligesom der er etableret uddannelsesforløb, hvor tillidsrepræsentanterne bliver undervist i løntjek og arbejdstidsregler, så de kan hjælpe og støtte deres kollegaer i hverdagen.

Når FOA Århus har forhandlet nye tillidsrepræsentant-aftaler med arbejdsgiverne, har nærheden da også været vigtig.

– Medlemmerne skal have mulighed for at møde deres tillidsrepræsentant – og omvendt, og derfor skal tillidsrepræsentanten fysisk være så tæt på medlemmerne som muligt, siger FOA Århus næstformand Mette Fuglsig Schjødt.

Hun fortæller, at FOA Århus har forsøgt at tage initiativ til tillidsrepræsentant-aftaler, der gælder for alle faglige organisationer på et område, og hvis det ikke har kunnet lade sig gøre, så har fagforeningen arbejdet på aftaler, der dækker alle FOA-faggrupper.

Medlemsmøder

Også på andre måder er det vigtigt for FOA Århus at komme direkte i kontakt med både nuværende og kommende medlemmer.

Det kan være i forbindelse med både lokale og centrale lønforhandlinger, hvor medlemmerne oplever, at de kan få direkte indflydelse på, hvad forhandlerne skal prioritere. For eksempel afholdt FOA Århus medlemsmøder, før fagforeningen forhandlede lokalløn med Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg, ligesom det også skete inden overenskomstforhandlingerne på det private område.

– Og medlemmerne kan i det hele taget altid få fagforeningen til at afholde et medlemsmøde, hvis der er behov for det på en arbejdsplads, understreger Inge Jensen Pedersen.

“Hvis arbejdsgiverne skal tage os alvorligt under en konflikt og hverdagen, så skal flertallet på FOA-arbejdspladserne være medlemmer af organisationen. Det er så grundlæggende, at det er noget, som vi alle må forholde os til” Inge Jensen Pedersen, formand, FOA Århus.

Opsøgende indsats

FOA Århus er også opsøgende, når grupper af lønmodtagere er på vej ind på fagforeningens overenskomstområder.

Således opstår der ca. 180 FOA-stillinger, heraf 70-80 i Århus, fordi Region Midtjylland har besluttet, at regionen fra begyndelsen af 2021 selv overtager driften af flere akutlægebiler og ambulancer. Falck står for driften i dag, og der bliver ikke tale om virksomhedsoverdragelse, så interesserede Falck-folk skal søge deres ”egne” stillinger.

– Vi er i god kontakt med den lokale Falck-tillidsrepræsentant, og der bliver holdt et orienteringsmøde for Falck-folkene i Århus, fortæller formanden for Teknik- og servicesektoren i FOA Århus, Bente Mikkelsen.

Et nyt grundkursus for pædagogmedhjælpere i Aarhus Kommune giver også en mulighed for at præsentere FOA Århus. Kurset er en del af den nye forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som fagforeningen har lavet med kommunen. Pædagogmedhjælpere skal indenfor de første 6 måneders ansættelse have en uges kursus og i de næste seks måneder yderligere to ugers kursus.

– FOA Århus er til stede på grundkurset, og det er godt, at nye pædagogmedhjælpere på den måde kan møde den organisation, der har overenskomsten på området, siger formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen.