Ordinær generalforsamling hos FOA Århus

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 3. marts 2020.
 • Tid og sted
 • Se dagsorden m.m.

Tid: Torsdag d. 2. april 2020 kl. 17.30
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, Viby J, mødesalen.
Tilmeldingsfrist: Tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til traktementet senest den 30. marts 2020

 1. Velkomst, herunder præsentation af afdelingsbestyrelsen samt valg af 2 dirigenter
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Regnskab 2019 og rammebudget 2020
 6. Beretning - fremtid virksomhed
 7. Indkomne forslag
 8. valg:
  a. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
  b. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år
 9. Eventuelt
 10. Afslutning


  Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 3. marts 2020.