Ordinær generalforsamling hos FOA Århus

Forslag til pkt. 7. Indkomne forslag, skal være afdelingen i hænde senest 3. marts 2020.