FOA-fællesskabet har sikret lønnen

Af: Anders Schou-Hedegaard

I FOA Århus har sektorerne forhandlet lokalløn sammen i det seneste år, og det har givet resultater. Og fagforeningen har fokus på at håndhæve både lokale og centrale lønaftaler.

FOA Århus havde klare mål for de lokale lønforhandlinger i 2019. Fagforeningen ville have fat på de penge, som de centrale overenskomstforhandlinger havde afsat til lokalløn. Og der skulle være fokus på de lavest lønnede og folk, der havde en lav løn, når man satte den i forhold til deres anciennitet. Samtidig skulle forhandlingerne foregå på tværs af sektorerne, så ingen faggrupper blev glemt på perronen.

– Vores mål er lykkedes, og jeg er glad for og stolt over, at vi har kunnet samarbejde på tværs af sektorerne, så vi har kunnet opnå så gode resultater, siger FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Et eksempel er fra lokallønsforhandlingerne hos FOA Århus største arbejdsgiver, Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg. Her fik SOSU-personale, teknisk personale og husassistenter varige individuelle lønstigninger for i alt næsten 4,4 mio. kr. inkl. pension. Desuden fik de individuelle engangstillæg for ca. 1,4 mio. kr., så det samlede resultat blev knap 5,8 mio. kr. I alt 724 personer fik penge ved lokallønsforhandlingerne i Sundhed og Omsorg.

Resultaterne har vakt opsigt udenfor FOA Århus. Inspireret af indlæg på FOAs kongres har det centrale forbundsblad, Fagbladet FOA beskrevet lokallønsforhandlingerne. Og andre FOA-afdelinger har kontaktet FOA Århus for at udveksle erfaringer.

Et andet eksempel er, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge nu får en kompensation for, at de tidligere fik mindre i lokalløn end forventet.

Pengene er blevet fordelt, så de, der i længst tid har manglet mest, har fået den største kompensation. Det er pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ansat før 1. januar 2018, og som stadig er ansat i Børn og Unge, der har fået kompensationen.

Det drejer sig om i alt godt 11 millioner kr. Der er blevet udbetalt penge i februar 2019 og i februar 2020, og der er et restbeløb tilbage, som vil blive udbetalt februar 2021. Denne sidste udbetaling vi naturligvis blive mindre end de to første, da der er tale om et restbeløb.

– Lønfejl kan have store konsekvenser for den enkelte, og det er naturligvis vigtigt, at vi som fagforening sikrer, at de aftaler bliver overholdt, som vi laver for medlemmerne, understreger Inge Jensen Pedersen.

Finder lønfejl

Samtidig har FOA Århus fokus på, at medlemmerne så også får den løn, som lokale og centrale aftaler giver dem ret til.

– Lønfejl kan have store konsekvenser for den enkelte, og det er naturligvis vigtigt, at vi som fagforening sikrer, at de aftaler bliver overholdt, som vi laver for medlemmerne, understreger Inge Jensen Pedersen.

Som et eksempel afsluttede FOA Århus i sommeren 2019 en sag, hvor Aarhus Kommune havde sat en teknisk servicemedarbejder ned i løn et stykke tid efter, han havde skiftet arbejde fra én folkeskole til en anden.

Fagforeningen forhandlede sagen med arbejdsgiveren og indgik et forlig, som betød, at teknisk servicemedarbejderen fik ca. 33.000 kr. før skat samt omkring 5.000 kr. i pension – i alt knap 38.000 kr.

I et andet eksempel aflønnede et århusiansk dagtilbud i tre et halvt år et FOA-medlem, som om hun var ufaglært pædagogmedhjælper, selvom hun var uddannet som pædagogisk assistent. FOA-medlemmet havde heller ikke fået løn efter sin erfaring, ligesom hun var berettiget til søgnehelligdagsbetaling, som hun ikke havde fået.

FOA Århus fandt fejlene, som dagtilbuddets ledelse erkendte, og FOA-medlemmet fik så efterbetalt over 80.000 kr. før skat.