Tegn på en ny politik

Af: Anders Schou-Hedegaard

Danmark har fået en ny regering. Der er opmuntrende tegn på en ny politik og samtidig meget, der skal gøres.

FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen vurderer, at den nye regering og parterne bag den har ført en politik, som peger i den rigtige retning.

– Finanslovsforliget og regeringens økonomiaftaler med kommuner og regioner betyder velfærdsforbedringer. Det er naturligvis meget positivt for FOA-medlemmerne, der jo arbejder i de forskellige velfærdsordninger og samtidig selv bruger dem, siger hun.

Inge Jensen Pedersen understreger, at det er nødvendigt, at regeringen og dens støttepartier fremover prioriterer velfærden yderligere. For der er desværre endnu ikke tale om, at velfærden er genoprettet.

– Velfærdsordningerne lider under, at skiftende regeringer i mange år har prioriteret den for lavt. Det har ramt børnene, de syge og de ældre, ligesom de ansatte har fået urimelige arbejdsforhold, så der er meget at rette op på, fastslår FOA Århus formand.

For selvom eksempelvis daginstitutionerne har fået flere penge, så er der stadig langt til rimelige minimumsnormeringer. Og selv om Aarhus Universitetshospital fik flere penge, så skulle hospitalet stadig finde besparelser for 2019. Og ældreområdet er stadig alt for økonomisk presset, og social- og sundhedspersonalet har alt for travlt.

– Der er taget skridt i den rigtige retning, men det er altså kun de første skridt, når man ser på, hvad der er behov for, siger Inge Jensen Pedersen, som også peger på, at nogle af de allersvageste medborgere på handicapområdet er hårdt ramt af besparelser.

Der er er altså brug for, at regeringen yderligere forbedrer de økonomiske rammer, som kommuner og regioner arbejder under.

“Der er taget skridt i den rigtige retning, men det er altså kun de første skridt, når man ser på, hvad der er behov for”

Inge Jensen Pedersen, formand FOA Århus

Lokale prioriteringer

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at politikerne lokalt får mest muligt ud af pengene. Det har for eksempel betydning, når man lokalt skal beslutte, hvordan man vil bruge de ekstra penge til daginstitutionsområdet.

– At ansætte flere pædagogiske assistenter er den billigste og hurtigste måde, hvis man vil sikre, at der er mere uddannet personale i daginstitutionerne, så det er en oplagt prioritering, fastslår formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus, Jack Hougård Kristensen.

Et andet eksempel kunne være, når kommunerne skal prioritere de desværre alt for begrænsede midler, der er afsat til ældrepleje.

– Man kan formulere fine værdisæt og trykke dem på glittet papir og have fokus på de ældres oplevelser og ernæring, men når social- og sundhedspersonalet dårligt kan nå at hjælpe de ældre med grundlæggende hygiejne, så er det nok her, man skal sætte ind først, mener formanden for Social- og sundhedssektoren, Jette Ohlsen.

Samsø Kommune har leveret et positivt eksempel på, at lokale beslutninger kan have stor betydning for økonomi og serviceniveau. Siden lokalpolitikerne besluttede, at kommunen skulle overtage færgefarten til Jylland, har Samsø Kommune sparet mange millioner kroner. Det har bidraget til, at det kommunale Samsø Rederi til sommer kan indsætte en hurtigfærge mellem øen og Århus.

– Jeg tror, at ruten vil blive et godt supplement til Hou-ruten, som både samsinger, århusianere og andre vil få glæde af, forudser Bente Mikkelsen, der er formand for Teknik- og servicesektoren i FOA Århus, som organiserer skibsassistenterne ved Samsø rederi.

"Regeringen må sætte dagpengene i vejret, for de dækker mindre og mindre af folks løntab, når de bliver arbejdsløse."

Inge Jensen Pedersen, formand FOA Århus

Mere tryghed

Inge Jensen Pedersen lægger vægt på, at lønmodtagerne får mere tryghed, når det gælder økonomisk kompensation ved arbejdsløshed, langvarig og kronisk sygdom samt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Utrygheden er vokset blandt lønmodtagerne, fordi de ordninger, som skal sikre folk, er blevet ringere. – Regeringen må sætte dagpengene i vejret, for de dækker mindre og mindre af folks løntab, når de bliver arbejdsløse. Lad os finde en holdbar løsning i fredstid, mens arbejdsløsheden er lav, opfordrer FOA Århus-formanden, som ikke mener, at supplerende lønforsikringer er en løsning, der generelt kan skabe tryghed for lønmodtagerne. – Det er skævt på flere måder. Lønforsikringer er jo lettest og billigst at få, hvis det er mindst sandsynligt, at man kan få brug for dem. Og under alle omstændigheder er det en ekstra udgift, som er en større belastning for lavtlønnede, siger hun. Der er også brug for nye regler, når lønmodtagere mister arbejdsevnen, fordi de bliver ramt af en arbejdsskade eller kronisk sygdom. – Alt for mange bliver mødt af mistillid, skal igennem opslidende forløb og føler sig truet på brødet. Den behandling kan få det hele til at ramle for mennesker, der i forvejen er ramt på helbredet, og det er helt urimeligt, siger Inge Jensen Pedersen. Den stigende pensionsalder forstærker problemet, og den ny regering må sikre, at mennesker med nedslidende arbejde kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdighed. – Mange FOA-medlemmer har et arbejde, hvor de kan få svært ved at holde til pensionsalderen, og det skal vi ændre på. Arbejdsmiljøet skal være bedre, og samtidig folk skal kunne trække sig, hvis det alligevel går galt, siger Inge Jensen Pedersen. I november kunne FOA Århus-medlemmer fortælle beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om sammenhængen mellem besparelser, manglende ressourcer og dårligt nedslidende arbejdsmiljø, da de mødtes med ham på Aarhus Universitetshospital.

Fokus på velfærd

Inge Jensen Pedersen understreger, at den positive politiske udvikling ikke er kommet af sig selv. FOA og den øvrige fagbevægelse satte under valgkampen fokus på velfærden, og det har haft betydning for valgets resultat, og de forbedringer, som siden er sket.

– På samme måde skal vi skal vi skabe fokus på, at vores velfærdsordninger fortsat mangler ressourcer, så vi kan få genoprettet velfærden, understreger FOA Århus-formanden.