Formanden har ordet:
Har du talt organisering med en kollega i år?

Privat plejefirma:

Ansatte fik brug for FOA Århus

SOSU Østjylland:

Eleverne bliver medlemmer, fordi det er nødvendigt

Nyt TR-kursus:

Fokus på at organisere kollegaer