Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Klubben organiserer ca. 2500 medlemmer, heraf ca. 100 hjemmehjælpere og 2400 social- og sundhedshjælpere. Medlemmerne er alle social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere eller medhjælpere, der er organiseret under FOA Århus afdelingen.
Læs mere på klubbens hjemmeside www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk/

Ordinær generalforsamling i klubben

Ifølge lovene skal kandidatforslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til faggruppeklubben, Christians X’s vej 56 - 58, 8260 Viby J., senest den 11. februar 2020
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest den 18. februar 2020