Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Social- og sundhedshjælpernes fagklub

Klubben organiserer ca. 2500 medlemmer, heraf ca. 100 hjemmehjælpere og 2400 social- og sundhedshjælpere. Medlemmerne er alle social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere eller medhjælpere, der er organiseret under FOA Århus afdelingen.
Læs mere på klubbens hjemmeside www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk/

Ordinær generalforsamling i klubben

Ifølge lovene skal kandidatforslag til faggruppeklubbestyrelsen indsendes skriftlig til faggruppeklubben, Christians X’s vej 56 - 58, 8260 Viby J., senest den 11. februar 2020
Indkomne forslag skal være Faggruppeklubben i hænde senest den 18. februar 2020
  • Tid og sted
  • Se dagsorden m.m.

Tid: Tirsdag den 25. februar 2020, kl. 18.00
Sted: FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, Viby J, kantinen
Tilmeldingsfrist: Tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til traktementet senest den 13. februar 2020