Bygge-besparelser på AUH giver problemer for FOA-medlemmer

Artikel: Anders Schou
Foto og video: Peter Justesen

Personalemangel på Sterilcentralen, omklædning langt fra arbejdspladsen og transportbesvær. Det er problemer, som besparelser på hospitalsbyggeriet har skabt, mener tidligere AUH-projektdirektør.​

I 2005 præsenterede projektdirektør Morten Weise politikerne i det daværende Århus Amtsråd for tre bud på et nyt stort sygehus, der kunne samle de forskellige århusianske sygehusfunktioner i Skejby. Det dyreste var miljømæssigt mest bæredygtigt og kostede over 13 mia. kr. Politikerne vedtog til sidst et projekt til 9,7 mia. kr., men fra 2007 blev amterne nedlagt, og de nye regioner fik en meget mindre selvstændig økonomi, hvor de ikke kunne inddrive skatter. Selvom arbejdet med det nye universitetshospital var godt i gang dikterede staten med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen endeligt i 2010, at det nye Universitetshospital ikke måtte koste mere end 6,3 mia.

Morten Weise bemærker, at beløbet er mindre end AUH´s årlige driftsbudget på 7-8 mia. og fastslår, at den voldsomme nedskæring ikke kunne undgå at få alvorlige konsekvenser – ”man kan ikke få det hele for det halve”:

"Når man skærer ned, så voldsomt som man gør... Så har det nogle konsekvenser."

Om sterilcentralen

AUH har i perioder haft store problemer på Sterilcentralen, der rengør operationsinstrumenter. Opsigelser, sygemeldinger og problemer med at tiltrække arbejdskraft har betydet personalemangel på Sterilcentralen, som primært beskæftiger social- og sundhedsassistenter. Personalemanglen har skabt kapacitetsproblemer, så AUH flere gange har måttet aflyse operationer, fordi der manglede rene instrumenter.

Oprindeligt skulle Sterilcentralen have været en del af en forsyningsby, som også skulle omfatte funktioner som apotek og vaskeri, og hvor udbredt robotteknologi skulle bidrage til en effektiv drift. Og så ville situationen kunne have været en helt anden, mener Morten Weise.

"Du kan skabe en platform, hvor der er størst chancer for, at flest mulige bliver begejstret..."

Om parkering og omklædning

AUH-medarbejdere har fortalt, hvordan de må parkere langt fra deres arbejdsplads, ligesom de må klæde om langt fra arbejdspladsen.

Men oprindeligt var AUH ikke planlagt med overfladeparkering, som kan give lange gåafstande, men med parkeringshuse – og omklædning – tæt på alle arbejdspladser fortæller Morten Weise:

0 milliarder
var Morten Weises budget
på et bæredygtigt hospital
0 milliarder
var det budget amtet vedtog
0 milliarder
blev det endelige budget
dikteret af staten

Står frem af hensyn til medarbejderne

Morten Weise blev i 2005 headhuntet til at være projektdirektør på det AUH, som han kalder ”ikke bare et byggeprojekt, men også et udviklings- og organisationsprojekt”. I 2010 forlod han jobbet, fordi han flere gange forgæves havde protesteret mod de statslige nedskæringer på det nye AUH og ikke ville deltage i ”faglig prostitution”. Morten Weise blev dog som specialkonsulent på projektet indtil 2014.

I dag er det ikke mindst af hensyn til AUH-medarbejderne, at den tidligere projektdirektør synes, at det er vigtigt at fortælle, hvordan AUH-projektet udviklede sig. Offentligheden må ikke tro, at medarbejderne bare er nogle brokrøve, når de fortæller om problemer på hospitalet:

"Er det nu nogle hysteriske medarbejdere, der er nogle brokkerøve?"

Der er en enkel forklaring på udviklingen

Morten Weise mener, at besparelser på AUH-byggeriet har gjort det svært for AUH at indhøste de effektivitetsgevinster, som delvis skulle betale for hospitalsbyggeriet, fordi ”man har sparet sig til en dyrere drift.”

Aarhus Universitetshospital skal i 2019 spare 325 mio. kr. og i en meddelelse på hospitalets hjemmeside, giver sygehusdirektør Poul Blaabjerg denne forklaring: ”En stor del af den økonomiske ubalance skyldes, at afdelingerne ikke var i stand til at komme i mål med de sparekrav, som de fik i 2018. Derfor vil en del af arbejdet bestå i at finde de besparelser, som ikke blev realiseret i 2018.”

"Man har sparet sig til en dyrere drift"

I meddelelsen nævner hospitalets hjemmeside også at, ”Aarhus Universitetshospital har været igennem mange udfordringer i de seneste år: Udflytning til det nye hospitalsbyggeri i Skejby, nedsat operationskapacitet, et 8 procent effektiviseringskrav fra staten, flere sparerunder samt et øget aktivitetspres.” 

På landsplan har Rigsrevisionen nu fokus på situationen. Ifølge Berlingske Tidende ”kræver Rigsrevisionen nu en omfattende undersøgelse af samtlige 16 supersygehusprojekter i hele landet.”

Avisen skriver, at ”Rigsrevisionen vil især have fokus på de ændringer og beskæringer af projekterne, som i flere tilfælde bringes i spil for at få økonomien til at hænge sammen, og som skaber frygt for, at supersygehusene ikke bliver helt så super alligevel”.

Morten Weise mener, at der er en enkel forklaring på udviklingen:

"Der blev lagt op til sygehusbyggerier for 80-100 mia. kr., men det blev kun til 43 mia. kr."

Der er ting, der ikke kan laves om

Den tidligere projektdirektør forklarer, at der er ting, som er sparet væk på AUH, og som man aldrig kan etablere, fordi der ikke er plads i det færdige byggeri. Og det er for eksempel en robotstyret banetransport, der skulle stå for vareudbringning. Men der er også ting, man kan gøre om som at etablere parkeringshuse og en forsyningsby: