Stadigt flere børn til færre voksne

Tendensen er klar i de kommuner FOA Århus dækker: I daginstitutionerne skal hver voksen tage sig af flere børn.

Artikel: Anders Schou
Foto og video: Peter Justesen

FOA, BUPL og forældreorganisationerne kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så der bliver en grænse for, hvor lidt voksenkontakt man kan byde et barn, mens det er i daginstitution. Kravet var markant før valget, og det vil også blive et krav, som mange vil stille til en ny regering.

Carsten Thyrsted fortæller om en hverdag med to voksne til 26 børnehavebørn.

Peter Fenger fortæller om en hverdag med to voksne til 12 vuggestuebørn

Statistikken er klar

Når man kigger på Danmarks Statistiks tal for de kommuner FOA Århus dækker – Århus, Odder og Samsø – så er det forståeligt, at mange ønsker minimumsnormeringer. Danmarks Statistiks tal for normeringer i daginstitutioner viser nemlig, at der er blevet flere børn pr. voksen.

Kigger man på de nyeste tal, så er udviklingen gået hurtigst på 3-5 års-området i Odder, hvor antallet af børn pr.  voksen er steget fra 5,5 i 2015 til 6,0 i 2017, men tallet på 0-2 års-området er steget fra 2,9 til 3,0 børn.

I Århus er tallet på 0-2 års-området også steget fra 2,9 til 3,0 børn. Mens der på 3-5 års-området er tale om en stigning fra 6,1 i 2017 til 6,2.

Når det gælder Samsøs 0-2 års-området, er det dækket af dagplejen, men tendensen gentager sig på 0-5 års-området. Her viser normeringstallene for Samsø en stigning fra 4,2 til 4,6.

Chart by Visualizer

Man kan ikke direkte sammenligne tallene for 2015 til 17 med den foregående opgørelsesperiode fra 2007 til 2014, fordi Danmarks Statistik har opgjort især antallet af daginstitutionsbørn meget forskelligt i de to perioder. Tendensen er imidlertid klar. Hvis man for eksempel beregner tallene for Århus, så var der i 2007 på det samlede daginstitutionsområde 4,6 barn pr. voksen beregnet ud fra antallet af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, og i 2014 var tallet steget til 4,8.

Reelle normeringer er ringere

Formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Århus Jack Hougård Kristensen understreger, at de reelle normeringer er ringere, end Danmarks Statistiks tal viser.
-For eksempel tæller statistikken både den syge og vikaren med, når der er sygdom, og da sygefraværet er forholdsvis højt, når man arbejder med små børn, så får alene det normeringerne til at se for pæne ud, forklarer han.

Jack Hougård Kristensen peger også på, at det ikke står helt klart, hvilke ledere der indgår i personalenormeringerne, og hvor meget tid de reelt bruger sammen med børnene.

– I det hele taget har undersøgelser vist, at der er stor forskel på, hvor meget af deres arbejdstid daginstitutionsansatte bruger sammen med børnene, og det har selvfølgelig betydning for, hvordan børn, forældre og personale oplever normeringen, siger han.

Tidligere institutionsleder Karen Vemmelund mener ikke, at forholdene er gode nok i dag.

Forælder Karen Svinth mener også, at der skal bedre normeringer til i institutionerne.

En mindre undersøgelse fra 2016 viser således, at når man ser på tiden med børnene, så svinger den reelle normering i de århusianske vuggestuer voldsomt fra institution til institution – fra 3,1 barn pr. voksen helt op til 7,4 barn pr. voksen.

Billedet bliver bekræftet i en ny tilsvarende undersøgelse fra 2019, der dog også dækker også børnehaver og integrerede institutioner. Her har Børne og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune endvidere beregnet, hvad der skal til, hvis alle århusianske daginstitutioner skal leve op til eksperternes bud på normeringer, nemlig tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks pr. voksen i børnehaverne, og der vel og mærke skal være tale om tid sammen med børnene. Hvis de undersøgte institutioner er repræsentative, skal kommunen ansætte 690 fuldtidsmedarbejdere yderligere, hvilket vil koste 270 mio. kr. om året. 

– Der er forskel på, hvor meget den enkelte institution prioriterer andre ting end børnene, og de ”andre ting” er jo ikke nødvendigvis irrelevante, men kan for eksempel være efteruddannelse eller den lovpligtige skabelse af gode læringsmiljøer og en stærk evalueringskultur, siger Jack Hougård Kristensen og forklarer, at da disse krav løbende er vokset, uden at kommunerne tilsvarende har afsat flere personaleressourcer, så er det sandsynligt, at den reelle gennemsnitlige tid med børnene også løbende er blevet mindre, end Danmarks Statistiks tal viser.

På den baggrund vurderer Jack Hougård Kristensen da også, at forældreorganisationernes krav om minimumsnormeringer fremover vil fylde meget på den politiske dagsorden.

– Og FOA vil selvfølgelig bakke op om kravet, for en højere kvalitet i daginstitutionerne kræver flere ressourcer, understreger han.